Fundacja Alzheimerowska we Wrocławiu informuje , że z dniem 10 grudnia 2013r. rozpoczyna akcję udzielania pomocy w zakupie leków dla niezamożnych chorych na chorobę Alzheimera.

Regulamin udzielania pomocy, Formularz wniosku o udzielenie pomocy oraz Oświadczenie obdarowanego lub jego opiekuna

W zakresie tym współpracujemy z Apteką SILESIA we Wrocławiu , Plan Grunwaldzki 8.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 71 784  15 -85, adres e-mail: alzheimer.fundacja@umed.wroc.plKonwent Fundatorów


Członek Konwentu
Dr n.wet. Antoni Gucwiński

Przewodniczący
Mgr Tadeusz Mróz

Członek Konwentu
Prof. dr hab. Jan Miodek

Prezydent Krajowej
Rady Fundacji

Prof. dr hab. n. med. Leszek Paradowski